Брошурування

Послуга, яка полягає у зшиванні, скріпленні віддрукованих листів в книгу або брошуру відповідно до нумерації. Практика підказує нам, що доцільно виконувати брошуровку матеріалів ,які не перевищують 48-60 аркушів. Більша кількість підпадає під інші види зборки.