Сканування

Сканер – пристрій, що виконує перетворення розташованого на пласкому носії (найчастіше паперу) зображення в цифровий формат. Процес отримання такої цифрової копії називається скануванням. Додатково виконуємо розпізнавання отриманої інформації, її подальше редагування тощо.

Приклади робіт: